Tulong Dunong Program

Added By: Administrator
Posted : December 04, 2017 08:44:22 AM
Tinanggap ng Pamantasan ng Cabuyao (PnC) ang panghuli sa tatlong tseke na nagkakahalaga ng P 1,503,000.00 bilang insentibo dahil sa pagkakahirang sa PnC bilang isang Higher Learning Education Institute. Ang bagong tseke ay ang kabuuan ng 4.7 million na mula sa Commission on Higher Education (CHED) Tulong Dunong Program.
Layunin ng programang ito ang magbigay ng libreng edukasyon sa mga karapat-dapat na mag-aaral ngunit walang kakayahang makapag-aral dahil sa kahirapan. Tinatayang 450 na kabataang Cabuyeno ang maaring makapag-aral sa pondong kaloob ng CHED.
 News List